Όροι χρήσης

Όροι χρήσης της υπηρεσίας

H SHOPISTAS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Ε. (εφ’ εξής «Εταιρεία»), με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης (Παπά Παλαιτσάκη 12, ΤΚ: 74133), ΑΦΜ 800960965 , Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ παρέχει στους επισκέπτες, χρήστες, μέλη της, τη δυνατότητα μέσω της υπηρεσίας SHOPISTAS (εφ' εξής «Υπηρεσία Shopistas» ή/και απλώς «SHOPISTAS» ή «Υπηρεσία»), η οποία φιλοξενείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.shopistas.gr (εφ' εξής «Ιστοσελίδα»), τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να αναζητήσουν και συγκρίνουν τιμές και προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, τα οποία διατίθενται από ηλεκτρονικά καταστήματα τρίτων εμπορικών επιχειρήσεων , με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία.

O επισκέπτης μπορεί να αποφασίσει την αγορά με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε προϊόντος, από το κατάστημα, με το οποίο συνεργάζεται η εταιρεία. Η αγορά του εκάστοτε προϊόντος πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη. Η σχέση μεταξύ του επισκέπτη/ χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους Συναλλαγής του συγκεκριμένου καταστήματος, το οποίο είναι και αποκλειστικά υπεύθυνο για θέματα σχετικά με την παραγγελία και γενικά για την τήρηση των διατάξεων σχετικά με την εξ αποστάσεως πώληση. Η Εταιρεία ουδεμία συμμετοχή έχει και ουδεμία ευθύνη φέρει στην οικονομική συναλλαγή μεταξύ καταναλωτή και καταστήματος. Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση των παραπάνω υπηρεσιών της εταιρείας δωρεάν. Ως νόμιμη χρήση της Υπηρεσίας νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή του χρήστη/επισκέπτη κατά τη χρήση της, με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία.

H Εταιρεία με το παρόν δεν δύναται να εγγυηθεί συνεχή και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες για τους οποίους σε καμιά περίπτωση δεν φέρει ευθύνη η ίδια.

Επίσκεψη, Περιήγηση και τρόπος χρήση της υπηρεσίας – Δυνατότητα δημιουργίας Λογαριασμού Χρήστη

Για την επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της υπηρεσίας θα πρέπει να έχει γίνει αποδοχή του συνόλου των όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν τεθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Εάν ο επισκέπτης ή ακόμη και το εγγεγραμμένο μέλος παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους χρήσης , η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού επισκέπτη ή διαγραφής εγγεγραμμένου χρήστη (μέλους) της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή. Ο επισκέπτης δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει στην υπηρεσία καμία επιπλέον προσωπική πληροφορία. Εάν ο επισκέπτης ή το μέλος δεν συμφωνεί με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και τη χρήση της Υπηρεσίας. Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να εγγραφεί ως χρήστης (μέλος), είτε δηλώνοντας ένα email και κωδικό πρόσβασης είτε κάνοντας χρήση του λογαριασμού μιας εκ των δύο διαδικτυακών υπηρεσιών, Facebook & Google. Αφού εγγραφεί με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των προαναφερομένων λογαριασμών, η Εταιρεία, μέσω των λειτουργιών που παρέχει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (Facebook , Google ) , θα λαμβάνει γνώση και θα τηρεί μόνον το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, κατά την εγγραφή του στην αντίστοιχη προαναφερόμενη υπηρεσία.

Ο επισκέπτης ή το μέλος έχει την δυνατότητα να δηλώσει προαιρετικά επιπλέον προσωπικά στοιχεία, όπως π.χ το φύλο. Σε αυτή την περίπτωση δεσμεύεται να παρέχει και να διατηρεί τα στοιχεία εγγραφής του αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Επιπλέον ο επισκέπτης ή το μέλος είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη του απορρήτου του περιεχομένου του. Εφόσον οι χρήστες/μέλη επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο κατάστημα, θα πρέπει εγγραφούν και να πιστοποιηθούν από το σύστημα πιστοποίησης της Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, για να πραγματοποιηθεί η πιστοποίηση από το σύστημα, θα πρέπει ο ίδιος ο χρήστης να έχει καταχωρήσει στην Υπηρεσία το κινητό του τηλέφωνο έτσι ώστε να του αποσταλεί σχετικό sms. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της υπηρεσίας δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας του χρήστη που καταχωρούνται στην Υπηρεσία για την μεταξύ τους επικοινωνία. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και των πληροφοριών που εισάγει.

Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη αλλά και το σύνολο των προσωπικών του πληροφοριών πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
 1. Να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
 2. Να είναι αληθή, πλήρη, έγκυρα, ενημερωμένα και να μην είναι παραπλανητικά
 3. Να μην οδηγούν σε εξαπάτηση τρίτων ή να περιέχουν ιούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά, απώλεια δεδομένων, απώλεια πόρων, απώλεια υπηρεσιών ή λειτουργιών τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα
 4. Να μην αποβλέπουν στην πώληση ή οποιαδήποτε διάθεση προϊόντων η οποία δεν είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία
 5. Να μην παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητά από το παρόν.
Τέλος η Εταιρεία προειδοποιεί τους χρήστες της ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας από τρίτα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τους συμβουλεύει να προβαίνουν πάντα σε "Έξοδο"-‘’Log out’’ από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης της Υπηρεσίας έτσι ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη η οποία οφείλεται σε αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους χρήσης της Υπηρεσίας.

Σκοπός, Περιεχόμενο & Λειτουργία της υπηρεσίας

Η υπηρεσία έχει ως κύριο σκοπό της την ενημέρωση του χρήστη της για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν. Οι πληροφορίες των προϊόντων αναμεταδίδονται από την Υπηρεσία στους χρήστες, οι οποίες ανανεώνονται και τροποποιούνται συνεχώς δυνάμει των επιλογών του κάθε καταστήματος. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες μεταδιδόμενες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα που παρέχουν αυτά προς πώληση, είτε ως πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες και οι οποίες συλλέγονται είτε από τους κατασκευαστές των προϊόντων αυτών. Για τον λόγο αυτό, η Ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες (καταστημάτων), στο περιεχόμενο των οποίων επίσης δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, η οποία προκλήθηκε εξ’ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

Οι τρόποι online αναζήτησης και σύγκρισης των προϊόντων, των τιμών και των χαρακτηριστικών τους είναι εξής:
 1. Μέσω της μηχανής αναζήτησης με ποικίλα κριτήρια, όπως λέξεις κλειδιά, κατηγορία προϊόντος, κατασκευαστής κλπ)
 2. Μέσω των ταξινομημένων κατηγοριών, όπως προκύπτουν από την ιστοσελίδα
 3. Μέσω άλλων μεθόδων αναζήτησης που θα αναπτύξει η Εταιρία στο μέλλον
Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης εξαρτάται πολλούς παράγοντες, όπως π.χ. από την σωστή χρήση των λέξεων-κλειδιά , την περιγραφή του προϊόντος , από την κατηγορία κ.α. Δεδομένου ότι η υπηρεσία παρέχει απευθείας πρόσβαση στις ιστοσελίδες των καταστημάτων, η εταιρεία συνιστά να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων των ηλεκτρονικών καταστημάτων καθώς και αυτή των κατασκευαστών ,προκειμένου να διαπιστώσουν την ακρίβεια των λαμβανομένων πληροφοριών ή και να ενημερωθούν καλύτερα. Τέλος η Εταιρεία, εφόσον ο χρήστης δεν αιτηθεί την διαγραφή των πληροφοριών που τον αφορούν (αποστέλλοντας σχετικό e-mal στην διεύθυνση ……………….) δύναται να συλλέγει στατιστικά χρήσης και καταναλωτικής συμπεριφοράς από τη χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Τα δεδομένα αυτά δεν υπόκεινται σε εμπορική εκμετάλλευση και η επεξεργασία τους γίνεται από την Εταιρεία αφού εξαλειφθεί κάθε προσωποποιημένη πληροφορία.

Δυνατότητα σχολίων και αξιολογήσεων

Τα εγγεγραμμένα μέλη της υπηρεσίας έχουν την δυνατότητα να σχολιάζουν και να αξιολογούν τόσο προϊόντα όσο και υπηρεσίες των ηλεκτρονικών καταστημάτων που συμμετέχουν στην Υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η προαγωγή των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και η ενημέρωση των υπολοίπων χρηστών/επισκεπτών της Υπηρεσίας.

Οι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι κατά τα ως άνω αναφερόμενα χρήστες, έχουν δικαίωμα αξιολόγησης καταστήματος ως ακολούθως: Κάθε εγγεγραμμένος και πιστοποιημένος χρήστης έχει δικαίωμα μίας και μόνο αξιολόγησης για κάθε προϊόν ή/και κάθε κατάστημα.

Τα σχόλια, οι απαντήσεις επ’ αυτών και οι αξιολογήσεις θα πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :
 1. Να είναι αληθή, αφού θα πρέπει να σχετίζονται αποκλειστικά σε πραγματικά γεγονότα και σε προσωπική εμπειρία του χρήστη. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να μην αναφέρονται σε προφορικές συνομιλίες και σε γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να αποδειχθούν.
 2. Να είναι γραμμένα με μικρούς (και ποτέ κεφαλαίους) Ελληνικούς
 3. χαρακτήρες και όχι σε Ελληνική γλώσσα αλλά με χρήση αγγλικού πληκτρολογίου (greeklish)
 4. Να είναι όσο το δυνατόν αναλυτικότερα διατυπωμένα
 5. Να μην αναφέρονται σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιριών
 6. Να μην περιέχουν ύβρεις και συκοφαντίες προς τρίτους.
 7. Να μην παραπέμπουν σε εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες Ιστοσελίδες
Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επεξεργάζεται τα σχόλια και τις αξιολογήσεις των χρηστών, πριν τη δημοσιοποίησή τους και δικαιούται σύμφωνα με τα ως άνω να μην επιτρέψει τη δημοσιοποίηση σχολίων, που αντιβαίνουν τους παρόντες Όρους. Οποιαδήποτε ζημία που θα υποστεί η εταιρεία, οι συνεργάτες της ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη χρήση της Υπηρεσίας και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως την ζημία αυτή.

Αποποίηση αστικής ευθύνης της Εταιρείας και κάθε συμβατικής ευθύνης η οποία απορρέει από την σχέση μεταξύ καταστήματος και επισκέπτη/χρήστη

Η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια της Υπηρεσίας, των λειτουργιών και δυνατοτήτων που παρέχει σε καμία περίπτωση δεν αποκτά την ιδιότητα του «πωλητή». Με την ολοκλήρωση της έρευνας, αναζήτησης και ενημέρωσης των χρηστών / επισκεπτών για το προϊόν του ενδιαφέροντος τους, ολοκληρώνεται και ο σκοπός του Υπηρεσίας και σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Εφόσον ο επισκέπτης / χρήστης επιθυμεί να προβεί σε αγορά προϊόντος ,ανακατευθύνεται στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη και εφ' εξής η συμπεριφορά του και η συναλλαγή του διέπεται αποκλειστικά από τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας δεδομένων και ασφάλειας συναλλαγών του εκάστοτε καταστήματος. Η Εταιρεία επίσης δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των καταχωρημένων προϊόντων, τη δυνατότητα των πωλητών να τα διαθέσουν ή τη συμμόρφωσή τους προς άλλες γενικές ή ειδικότερες υποχρεώσεις τους. Συνεπώς η εταιρεία δεν συμμετέχει με κανένα τρόπο στη συναλλαγή, οικονομική ή μη, μεταξύ του επισκέπτη που θα αποφασίσει να αγοράσει κάποιο προϊόν και του καταστήματος που το διαθέτει φέροντας την οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με αυτά.

Επιπλέον καθίστανται δια του παρόντος γνωστά στους επισκέπτες/χρήστες της Υπηρεσίας:

 1. Τα προϊόντα που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Υπηρεσίας, είναι αυτά τα οποία διατίθενται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία συμμετέχουν στην Υπηρεσία, και δεν αποτελούν το σύνολο των προϊόντων που διατίθενται στο διαδίκτυο ή στη συμβατική αγορά
 2. Τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι πληροφορίες των προϊόντων είναι αναδημοσιεύονται αυτούσιες όπως παρέχονται από τα καταστήματα, που τα πωλούν. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί, την επικαιροποίηση των πληροφοριών σε σταθερή βάση αφού η ύπαρξη λαθών ή καθυστερήσεων στην ενημέρωση των χαρακτηριστικών, τιμών κλπ των προϊόντων εξαρτάται από εξωτερικές πηγές και συνεπώς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα και ούτε φέρει απολύτως καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών
 3. Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας, μπορεί εφόσον διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή, πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια να επικοινωνήσει με την Εταιρεία ή με το κατάστημα που διαθέτει το συγκεκριμένο προϊόν
 4. Η Εταιρεία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της, που προέρχονται από τη χρήση της Υπηρεσίας
 5. Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της Υπηρεσίας και των καταχωρημένων καταστημάτων δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή αντιδικία, η Εταιρεία δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Εάν παρ' όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) της Εταιρεία, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή της Εταιρεία στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς
 6. Η Εταιρεία επίσης δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι η θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά
 7. Τέλος, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί. Δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της Υπηρεσίας και της Ιστοσελίδας και δεν έχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την Υπηρεσία μη διαθέσιμη
 Αναφορά Προβλήματος

Τα καταστήματα είναι υπεύθυνα για την παροχή στο Shopistas.gr με τις σωστές και τρέχουσες τιμές. Tα έξοδα αποστολής & τρόπων πληρωμής είναι εκτιμήσεις βάσει των ρυθμίσεων του κάθε καταστήματος. Παρακαλούμε να ελέγξτε το κατάστημα για τα ακριβή ποσά. Οι προδιαγραφές των προϊόντων λαμβάνονται από τα καταστήματα ή και από τρίτους. Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσουμε ακριβείς πληροφορίες, το Shopistas.gr δεν είναι υπεύθυνo για τυχόν ανακρίβειες.

Οι αξιολογήσεις καταστημάτων και οι κριτικές προϊόντων υποβάλλονται από τους χρήστες του Shopistas.gr. Δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μας και δεν έχουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

© Copyright 2020

⚡ Έκδοση για κινητά